Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działania prowadzone w ramach współpracy

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami. Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania - pobierz plik


Formularz wniosku o dofinansowanie, biznes plan uproszczony oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami dla operacji
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instruckją wypełniania, biznes plan uproszczony oraz wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami -  pobierz plik


Formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

 

 

Podkategorie